GRAFİK DATAMINING : C. KUCUKOZMEN F. CINAR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE KREDİLER: GRAFİK-DATA MINING ANALİZİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE KREDİLER: GRAFİK-DATA MINING ANALİZİ (PPT Version)

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE KREDİLER: GRAFİK-DATA MINING ANALİZİ (PDF Version)

ENGLISH (Version)

Submitted to the ICEF 2014 Conference held in Istanbul, Turkey on 8th September 2014.

Fatma ÇINAR[1]

@fatma_cinar_ftm

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN[2]

@ckucukozmen

 

 

Özet

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda birçok alanın yanı sıra bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yeni teşvik sistemi 5 Haziran2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Türkiye gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgede yer alan iller gelişmişlik düzeyi en yüksek iller olurken altıncı bölgede yer alan iller ise gelişmişlik düzeyi en düşük iller olarak sınıflanmıştır. Söz konusu teşviklere ilişkin istatistikler Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayınlanmakla birlikte kapsamlı ve anlamlı bir istatistiki analiz yapılması için henüz yeterli derinlikte ve kapsamda değildir. Bu çalışmada söz konusu teşviklerin yürürlüğe girdiği tarihi esas alınarak öncesi ve sonrasında muhtelif türde banka kredilerindeki gelişim ve değişim grafik veri madenciliği analizi yoluyla analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir. Teşvik Bölgeleri bazında yer alan şehirlerin finansal haritası ile muhtelif kredilerle ilişkileri ve korelasyonları R tabanlı Grafik Data Mining programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada veri setinde yer alan değerler faktör tabanlı bir analize dönüştürülmüş olup tüm veriler zamana ve mekâna göre metriklenmiştir. Görselleştirilen verilerin yorumu bakış açısına göre farklılıklar arz etmekte olup teşvik sistemi uygulayıcıları ve bankalar için kıymetli bulgular içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafik veri madenciliği, R, veri görselleştirme