Ekolojik Düşünce ve Kompleks Yönetim Anlayışı

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Çağımızın rekabetçi ortamında ayakta kalabilmek için çabalayan işletmelerin en önemli sorunların biri de değişen çevre şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektir. Bu çevre şartlarının yarattığı fırsatların işletmelerin organizasyon yapısına da […]

read more →

SİSTEM KAOS VE KOMPLEKSİTE YAKLAŞIMLARI

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Günümüzde sosyal bilimcilerin kaos ve kompleksite kuramlarına olan ilgilerinin arttığını gözlüyoruz.  Bunun nedeni bu kuramların, mekanik neden-sonuç modellerinden farklı bir şekilde sistemlerin nasıl değiştiklerini araştıran kuramlar olmasındandır. Bir başka ifade […]

read more →

Kompleks İlişkilerin Kompleks Yönetimi: COMPLEXITY BUSINESS BALANCE CARD

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Analitik-Mekanik bir dünyada nesnelerin ve olguların birbirlerinden bağımsız olarak var olabilmesi doğaldır, çünkü birbirleriyle etkileşimlerinin basit ve kestirilebilir yollarla olduğu varsayılmıştır. Oysa mekanik olmayan dinamik bir dünyada ise her şey […]

read more →

NEDEN KOMPLEKSİTE YÖNETİMİ NEDEN ŞİMDİ

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Bir süpermarkete girdiğinizde çok sayıda ürünün çok az sayıda eleman tarafından tüketici hizmetine sunulduğunu görürüsünüz. Hipermarketlerde durum daha da ilginçtir. Çok sayıda ürün büyük kütleler halinde yok denecek kadar eleman […]

read more →

Data Visualisation Applications with R Software and Graphical Datamining

Data Visualisation Applications using R Software Lattice and ggplot2 Graphical Packages with Energy and Finance Datasets aiming Graphical Datamining   1.     Finansal  Karar Verme Süreçlerinde Grafik-Datamining Analizi International Oracle Users Group Community.TROUG BI/DW SIG  3rd April 2014 Fatma ÇINAR MBA, […]

read more →

Popüler, Etkili ama Hatalı : Küresel Faiz Lobisinin Sinsi Enstrümanları Olan Küresel Endeksler

 Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @globinx   GİRİŞ Küresel sistemde son on yıldır gözlenen eğilimlerden biri de bazı küresel kuruluşların her yıl belli aralıklarla yayınladıkları muhtelif sosyo-politik ve ekonomik raporlar ve bunlara dayalı endeksler üretmesidir. Bu […]

read more →