Ekolojik Düşünce ve Kompleks Yönetim Anlayışı

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Çağımızın rekabetçi ortamında ayakta kalabilmek için çabalayan işletmelerin en önemli sorunların biri de değişen çevre şartlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektir. Bu çevre şartlarının yarattığı fırsatların işletmelerin organizasyon yapısına da […]

read more →

SİSTEM KAOS VE KOMPLEKSİTE YAKLAŞIMLARI

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Günümüzde sosyal bilimcilerin kaos ve kompleksite kuramlarına olan ilgilerinin arttığını gözlüyoruz.  Bunun nedeni bu kuramların, mekanik neden-sonuç modellerinden farklı bir şekilde sistemlerin nasıl değiştiklerini araştıran kuramlar olmasındandır. Bir başka ifade […]

read more →

Kompleks İlişkilerin Kompleks Yönetimi: COMPLEXITY BUSINESS BALANCE CARD

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Analitik-Mekanik bir dünyada nesnelerin ve olguların birbirlerinden bağımsız olarak var olabilmesi doğaldır, çünkü birbirleriyle etkileşimlerinin basit ve kestirilebilir yollarla olduğu varsayılmıştır. Oysa mekanik olmayan dinamik bir dünyada ise her şey […]

read more →

NEDEN KOMPLEKSİTE YÖNETİMİ NEDEN ŞİMDİ

Fatma ÇINAR   @fatma_cinar_ftm Kutlu MERİH      @CORTEXIEN @fractalorg Bir süpermarkete girdiğinizde çok sayıda ürünün çok az sayıda eleman tarafından tüketici hizmetine sunulduğunu görürüsünüz. Hipermarketlerde durum daha da ilginçtir. Çok sayıda ürün büyük kütleler halinde yok denecek kadar eleman […]

read more →